چگونه با ارسال پیامک انبوه به کسب و کار خود رونق دهیم

چرا از بین پیامک‌های بسیاری که برایمان می‌آید تنها درصد کمی می‌توانند توجه ما را جلب کنند؟ پیامک تبلیغاتی از جمله تبلیغاتی است که همه آن را می خوانند، ولی متاسفانه در چند سال اخیر هر روز شاهد دریافت پیامک‌های تبلیغاتی هستیم که به هیچ وجه ارتباطی با ما ندارد. اما چطور است که برخی از پیامک‌ها هم برایمان جلب توجه می‌کند و در همان لحظه یا در زمان مورد نیاز از خدماتی که معرفی شده استفاده می‌کنیم؟