شیوه برخورد انسان‌ های باهوش با افراد دوست نداشتنی چگونه است؟

شاید اگر در یک دنیای بی‌نقص زندگی می‌کردیم شخصیت همه آدم‌های دور و اطرافمان مهربان، منطقی، خوش اخلاق و به صورت کلی بی‌نقص بود. همه یکدیگر را درک می‌کردند و همدیگر را دوست داشتند. اما متاسفانه ما در آن دنیای خیالی بی‌نقص زندگی نمی‌کنیم. برخی افراد به قدری روی اعصاب هستند که تحمل کردن آن‌ها بسیار سخت می‌شود. اما راه و روش درست برای مقابله با چنین افراد چیست؟ یا بهتر است بپرسیم، انسان‌های باهوش چگونه با چنین افرادی برخورد می‌کنند؟